IMG_3360


“‘Time flies when you’re having fun!’

Op zich een heel goed teken, maar man oh man.. Gaat editie 2015 echt nu al van start?

In de zomer van 2010 werd iemand in mijn nauwe omgeving erg ziek. Kanker. Wat een machteloos gevoel! Ik wilde iets doen en daarmee geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. Jeroen had de NYC Marathon al op z’n bucketlist staan en samen hadden wij nog wel een appeltje te schillen met kanker en dus een berg geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Eind 2010 was Run for Life dan ook geboren. Met een fantastisch bestuur en een geweldig team hebben we een intens jaar beleefd. Met ups & downs, een rollercoaster aan emoties en de nodige kilometers in de benen kon ik op 6 november 2011 dan ook zeggen: “I’m a Marathoner”.

Ik had nooit gedacht dat ik ooit een marathon zou kunnen rennen en als er iets is waar die medaille me aan helpt herinneren is het wel dat alles mogelijk is! Met de juiste instelling en een gezonde dosis doorzettingsvermogen kan je bergen verzetten. Dat gevoel pakt niemand me ooit meer af.

Vervolgens roep je op het hoogtepunt van je emoties: “Als Run for Life haar eerste Lustrum haalt, dan ben ik wel zó blij en zó trots, dan ren ik zelf nog een keer mee!” En ja… Wie A zegt, moet ook B zeggen: Dus hier ben ik dan met m’n grote mond!

Op dit moment woon ik samen met Jeroen in Liverpool. Ik heb de leukste baan van de wereld bij World Merit, een internationale organisatie die levensveranderende en wereldverbeterende kansen aanbiedt aan jongeren die een positieve impact maken in hun communities en goede initiatieven starten. Een geweldige stad waar we samen een nieuw leven aan het opbouwen zijn. Al snel had ik Zita zover om zich ook bij Run for Life aan te sluiten, dus gelukkig kunnen we samen gaan trainen!

Het komend jaar zal een speciale editie worden. Samen met Jeroen en Zita, maar ook met mijn beste vriendinnetje Annelies waarmee ik in 2011 ook al in het bestuur van Run for Life heb gezeten, gaan we er weer een onvergetelijk jaar van maken.. En wie weet met wie nog meer, ik ben nog druk bezig om een aantal mensen over te halen! Jullie weten wie jullie zijn…………… 😉

Get your New York on! Ik ga Rennen voor Leven!”


‘Time flies when you’re having fun!’

That on itself is always a good thing, but oh my… Is it already time to start the 2015 edition?

In the summer of 2010, someone close to me became very ill. Cancer. I felt so powerless! I wanted to do something to raise money for the Dutch Cancer Society. The NYC Marathon was already on Jeroen’s bucket list and together we felt we had a bone to pick with cancer and therefore raise a pile of money for the Cancer Society. In December 2010, Run for Life – A New YorK challenge was born. With an incredible board and an amazing team we’ve lived the most intense year or our lives. With ups & downs, a rollercoaster of emotions and the necessary kilometers behind me, it was November 6th when I could proudly say: “I’m a Marathoner”.

I never thought I was able to run a marathon, and if there is anything my medal reminds me of, it’s that anything is possible! With the right attitude and a healthy dose of persistence you can move mountains. No one will ever take that feeling away from me.

So then, on one of the heights of my emotions I said: “If Run for Life still exists when it celebrates its fifth anniversary, I will be só extremely happy and só extremely proud, I’ll run it again myself!” Well…. You need to put your money where your mouth is; So here I am with my big mouth!

At the moment, Jeroen and I are living in Liverpool. I have the best job in the world, working for World Merit – An international organization that provides life changing opportunities for young global citizens who are making a positive impact in their communities, locally or globally. Liverpool is an amazing city where we are building our new lives. It didn’t take me long to convince Zita to join Run for Life, so fortunately we can go for runs together!

This year will be a very special edition for me. Together with Jeroen and Zita ánd with my best friend Annelies, who was also in the 2011 board, we will make this year unforgettable. And who knows who else will join us; I’m still working hard to persuade some people! You know who you are………… 😉

Get your New York on! I’m gonna Run for Life!”