Disclaimer

Stichting Run for Life (Run for Life) sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Run for Life worden gewijzigd.

Privacy statement
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, sponsors en donateurs verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Run for Life.

Verwerking persoonsgegevens
Run for Life behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Run for Life verzamelt persoonsgegevens bij deelname aan Run for Life evenementen en activiteiten, het aangaan van een donateurschap, het abonneren op de Run for Life nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorship of samenwerking. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie en/of om betrokkenen optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Run for Life evenementen en activiteiten.

Indien je geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kun je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van onze contactpagina. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Naast de verantwoordelijke autoriteiten hebben alleen externe dienstverleners die Run for Life helpen bij het aanbieden van onze diensten mogelijk ook toegang tot jouw gegevens. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

Jouw wettelijke rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan je doen via het contactformulier.

Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Google
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.