WAT DOET KWF KANKERBESTRIJDING

Ieder jaar lopen wij met Run for Life geld bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding. In de eerste 10 jaren heeft Run for Life € 304.088,81 (financieel rapport) opgehaald voor KWF Kankerbestrijding, met 184 renners, een geweldige prestatie! Hierop voortbouwend gaan we ieder jaar met een nieuw team maar met dezelfde toewijding voor ons doel. Maar wat doet KWF Kankerbestrijding eigenlijk met ons geld. Op hun website is heel veel informatie te vinden over hun activiteiten, onderzoek en bijvoorbeeld andere inzamelingsacties.

In 1949, het oprichtingsjaar van KWF Kankerbestrijding, was slechts 25% van de kankerpatiënten 5 jaar na de diagnose nog in leven. Dit percentage is sindsdien gestegen naar 65%. Een mooi resultaat, maar er is nog een lange weg van veel onderzoek te gaan.

Kanker bestrijden is kanker begrijpen
Dankzij wetenschappelijk onderzoek neemt de kennis over kanker alsmaar toe. Hierdoor:
– Is steeds beter bekend hoe kanker ontstaat
– Kan kanker eerder worden opgespoord
– Zijn behandelingen effectiever
– Overleven meer mensen

Speerpunten van KWF Kankerbestrijding
Komende jaren zet KWF Kankerbestrijding zich in het bijzonder in voor de volgende vier aandachtsgebieden.

Een rookvrij Nederland – Rookvrij
Niet-roken is de beste manier om het risico op kanker te verkleinen. Als er in Nederland niet meer wordt gerookt, sterven er op termijn 30 procent minder mensen aan kanker. We stimuleren via voorlichting en lobby dat het aantal niet-rokers én aantal rookvrije omgevingen toeneemt. Werken aan een rookvrij Nederland doen we samen met anderen, zoals de Hartstichting en het Longfonds.

Onderzoek snel naar de patiënt – Translationeel onderzoek
De vele kennis die kankeronderzoek oplevert, wordt niet altijd snel genoeg doorvertaald naar behandelingen voor de patiënt. Om diverse redenen is de vertaalslag van laboratorium naar bed niet optimaal. Er zijn belemmeringen (onder andere regelgeving) en er is onvoldoende kennis over hoe de weg van ‘lab naar bed’ het best afgelegd kan worden. Daarom gaat KWF Kankerbestrijding zich samen met onderzoekers inzetten om deze knelpunten op te lossen en zo de doorvertaling van kennis naar praktijk te versnellen.

Kanker.nl: digitaal en op maatwww.kanker.nl
Informatievoorzieningen van KWF worden gemoderniseerd. We gaan, onder de naam KankerNL, hoogwaardige internetdiensten ontwikkelen voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker. We bieden onze informatie op maat aan en maken het mogelijk dat mensen elkaar online ontmoeten. De kennis en ervaring van patiënten komt overzichtelijk en toegankelijk samen met die van professionals. KWF Kankerbestrijding werkt hierbij samen met de kankerpatiëntenorganisaties en hun koepel en met de Integrale Kankercentra.

Betere kankerzorg in Nederland
De kankerzorg in Nederland is gemiddeld goed. Maar tussen ziekenhuizen bestaan kwaliteitsverschillen die KWF Kankerbestrijding niet acceptabel vindt. Elke patiënt heeft immers recht op de best mogelijke zorg. Om een nog betere kankerzorg in Nederland te krijgen, investeert KWF Kankerbestrijding deze beleidsperiode extra in:
Kanker en ouderen
Psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten
Transparantie en taakverdeling

Jaarverslag 2020
Beleidsvisie KWF Kankerbestrijding 2015-2019
Financieel overzicht Run for Life